Bilimsel Program | 15 KASIM 2020

14 KASIM 2020 15 KASIM 2020 16 KASIM 2020 17 KASIM 2020 18 KASIM 2020

SALON A

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: ÜST GİS TÜMÖRLERİ
Moderatör: Mustafa Özdoğan
Vaka 1
Vaka 2
Vaka 3
Panelistler: Koray Atila, Enis Özyar, TBA, Bülent Turgut, TBA, Güngör Utkan, Mine Güllüoğlu
09:30-10:50 GİS TÜMÖRLER 1
ÜST GASTROİNTESTİNAL KANSERLER
Oturum Başkanları: Hüseyin Engin, Mehmet Ali Ustaoğlu
09:30-09:50 Erken evre gastrointestinal kanserlerin tanı ve girişimsel tedavisinde bilmemiz gerekenler
Sadettin Hülagü 
09:50-10:10 Mide kanserinde perioperatif vs postoperatif tedavide yol haritamız
Sezai Vatansever
10:10-10:30 Metastatik mide kanserinde optimal tedavi
Arzu Yaren
10:30-10:50 Tartışma
10:50-  11:15  Kahve Molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM


VALAMOR ile HR+HER2- mMK’de Yaşamı Uzatmak Elinizde: Vakalarla Türkiye Deneyimi
Oturum Başkanı: Özlem Er
Konuşmacılar: Umut Demirci, Sema Sezgin Göksu

12:00-13:00  Öğle Yemeği
13:00- 14:20 KOLON KANSERİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Fikri İçli,  Melek Erkişi
13:00-13:20 Kolon kanserinde moleküler belirteçlerin yeri
Oğuz Kara
13:20- 13:40 Erken evrede ideal tedavi süresi ne olmalı?
Umut Dişel
13:40-14:00 Metastatik kolon kanseri: Sağkalımı nasıl arttıralım?
Orhan Türken 
14:00-14:20 Tartışma
14:20- 14:40 Kahve Molası
14:40-16:00 JİNEKOLOJİK KANSERLER
Oturum Başkanları: Salim Başol Tekin, Güzin Demirağ Gönüllü
14:40-15:00 Tıbbi Onkoloğun serviks kanserine yaklaşımı
Zafer Arık
15:00-15:20 Over Kanseri sistemik tedavisinde altın standart
Ümmügül Üyetürk
15:20-15:40 Endometrium Kanseri sistemik tedavisinin neresindeyiz?
Mevlüde İnanç
15:40-16:00 Tartışma
16:00- 17:20 GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE GİS VAKA YÖNETİMİ
YARIŞMALI OTURUM
Moderatörler: Ahmet Alacacıoğlu, Ahmet Dirican
Vaka 1
Vaka 2

SALON B

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ:ÜROGENİTAL KANSERLER
Moderatör: Sevil Bavbek
Vaka 1
Vaka 2
Vaka 3
Panelistler: Levent Türkeri, Hüseyin Cem Önal, Barış Bakır, Serkan Keskin, Levent Kabasakal
09:30-10:50 ÜROGENİTAL KANSERLER
Oturum Başkanları: Murat Dinçer, Mustafa Altınbaş, Mustafa Özgürlüoğlu
09:30-09:50 Kas invaziv mesane kanseri yönetimi
Özgür Tanrıverdi
09:50-10:10 Mesane Kanseri: Metastatik hastalıkta yenilikler
Yüksel Ürün
10:10-10:30 Prostat kanserinde tedavi algoritmaları
Hasan Şenol Coşkun
10:30-10:50 Tartışma
10:50-11:15 Kahve Molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM

DÜNÜ YAŞADIK YARINLARA HAZIR MIYIZ?
Oturum Başkanları: Erdem Göker, Sadettin Kılıçkap
Konuşmacı: Cem Seymen
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:20 RENAL HÜCRELİ KANSERLERDE GÜNCEL DURUM
Oturum Başkanları: Halil Kavgacı, Mehmet Alakavuklar
13:00-13:20 RCC'de adjuvan / neoadjuvan tedavi pratiğe yansıdı mı?
Leyla Özer
13:20-13:40 RCC'de storedüktiv cerrahi kime, ne zaman?
Yiğit Akın
13:40-14:00 Metastatik RCC'de tedavi optimizasyonu
Ender Kurt 
14:00-14:20 Akılcı ilaç kullanımı
Ahmet Şiyar Ekinci
 14:20-14:40 Kahve Molası
14:40-16:00 ONKOLOJİ TEDAVİ SÜRECİNDE YENİ TRENDLER
Oturum Başkanları: Fikret Arpacı, Ulus Ali Şanlı
14:40-15:00 Yeni tedaviler ile giderek önem kazanan KARDİYO-ONKOLOJİ
Elif Eroğlu
15:00-15:20 Bireysel beslenme danışmanlığı
Dilşad Baş
15:20-16:00 Tartışma
16:00-17:20 GÜNCEL KILAVUZLAR EŞLİĞİNDE GENİTOÜRİNER SİSTEM VAKA YÖNETİMİ
YARIŞMALI OTURUM
Moderatörler: Hüseyin Mertsoylu, Çağatay Arslan
Vaka 1
Vaka 2

SALON C

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: JİNEKOLOJİ
Moderatör: Fatih Köse
Vaka 1 Ali Ayberk Besen 
Vaka 2 Ozan Cem Güler
Vaka 3 Tülay Kuş
Panelistler: Mete Güngör, Ferah Yıldız, Gürcan Erbay, Bülent Yalçın, Fuat Yapar
09:30-10:50 MALİGN MELANOMDA SİSTEMİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Mustafa Yaylacı, Süleyman Alıcı
09:30-09:50 Erken evrede adjuvan tedavi
Özcan Yıldız
09:50-10:10 Metastatik hastalıkta moleküler genetik analiz temelli tedavi
İbrahim Tek
10:10-10:30 Anti PD-1 tedavi sonrası seçenekler
Nalan Akgül Babacan 
10:30-10:50 Tartışma
10:50-11:15 Kahve Molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM
1. Basamak mKHDAK'nde Önerilen Tedavi Seçeneği Pembrolizumab
Oturum Başkanı: Necdet Üskent
Konuşmacılar: Necdet Üskent, Ömer Fatih Ölmez, İrfan Çiçin
12:00-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:20 MAKALEDEN GERÇEĞE-GERÇEKTEN MAKALEYE
Oturum Başkanları: Tuğba Yavuzşen, Mustafa Oktay Tarhan
13:00- 13:20 Kanser tedavisinde kılavuzlardan nasıl faydalanalım?
Taner Demirer
13:20- 13:40 Makale yazmanın ana prensipleri
Deniz Tural 
13:40-14:00 Makalenin katmadeğeri: Dergi nasıl seçilir? Nasıl yayına gönderilir?
Mehmet Artaç 
14:00-14:20 Tartışma
14:20-14:40 Kahve Molası
14:40-16:00 AKCİĞER KANSERLERİNDE İMMÜNOTERAPİ
Oturum Başkanları: Salahattin Sanal, Nurullah Zengin
14:40-15:00 Non skuamöz hastalıkta immunoterapi
Ali Murat Tatlı
15:00-15:20 Skuamöz hücreli akciğer kanserinde immunoterapi
Meltem Baykara
15:20-15:40 1. veya 2. hat  immunoterapi sonrası progrese hastalıkta yönetim
Ahmet Sezer 
15:40-16:00 Hiperprogresyon ve pseudoprogresyon
Faysal Dane 
16:00-17:20 YUMUŞAK DOKU SARKOMU
YARIŞMALI OTURUM
Moderatörler: İbrahim Yıldız, Murat Koçer
Vaka 1
Vaka 2

SALON D

08:30-09:00 AÇILIŞ
09:00-10:50 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ
Oturum Başkanları: Nurgün Platin, Ayfer Karadakovan  
09:00-09:30 Onkoloji hemşireliği ve derneğin gelişim süreci
Sultan Kav
09:30-10:00 Onkoloji Hemşireliği Derneği faaliyet raporu
Figen Bay 
10:00-10:30 Türkiye ‘de onkoloji hemşireliği profili
Perihan Güner 
10:30-10:50 Tartışma
10:50- 11:15 Kahve Molası
13:00-14:20 ONKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR
Oturum Başkanları: Özlem Ovayolu, Öznur Usta Yeşilbakan
13:00-13:20 Genomik çalışmalarda onkoloji hemşiresinin rolü
Gülten Güvenç
13:20-13:40 Biyobenzerler tedaviyi nasıl etkiler?
Devrim Demirdora
13:40-14:00 Kemobeyin: Kemoterapi kaynaklı bilişsel bozukluk
Neşe Uysal 
14:00-14:20 Tartışma
14:20-14:40 Kahve Molası
14:40-16:00 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE LİDERLİK
Oturum Başkanları: Nimet Ovayolu, Sergül Duygulu
14:40-15:20 Onkoloji hemşireliğinde liderlik yetkinliklerimiz nelerdir?
Ayşe Özaydın Özkaraman
15:20-16:00 Liderlik yetkinlikleri nasıl geliştirilir?
Elif Gürsoy
16:00-17:20 ÇALIŞTAY
Liderlik Yetkinliklerimizin Geliştirilmesi için Faaliyetler
(Bireysel, Grup ve Ulusal Faaliyetler)
Yürütücüler: Sinem Uzar Özçetin,Fatma Gündoğdu, Seher Başaran Akçıl