Bilimsel Program | 17 KASIM 2020

14 KASIM 2020 15 KASIM 2020 16 KASIM 2020 17 KASIM 2020 18 KASIM 2020

SALON A

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: MEME KANSERİ
Moderatör: Adnan Aydıner
Vaka 1 Naziye Ak
Panelistler: Necati Özen, İlknur Görkem Birkay, Gülgün Engin, Duygu Has Şimşek, Bala Başak Öven, Semen Önder
09:30-10:50 MAKİNALAR YÜKSELİYOR - TIPTA VE ONKOLOJİDE YAPAY ZEKA ÇAĞI
Oturum Başkanları: Levent Korkmaz, Duygu Derin
09:30-09:50 Tıpta ve onkolojide yapay zeka
Levent Korkmaz
09:50-10:10 Yapay zeka: Multi-Omics, prediktif analizler, hayatımızı nasıl değiştirecek?
Tamer Karşıdağ
10:10-10:30 Yapay zeka, geçmişten, geleceğe...
Gökhan Akbulut
10:30-10:50 Tartışma
10:50-11:15 KAHVE MOLASI
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM

Yaygın Evre KHAK Tedavisinde 20 Yıl Sonra Güçlü Bir Başlangıç
Oturum Başkanı: Nuri Faruk Aykan
Konuşmacı: Tony Mok
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
13:00-14:20 ANA OTURUM

(En İyi Çalışmaların Sunumu & Ödül Töreni)

Oturum Başkanları: Serdar Turhal, İsmail Çelik, Mahmut Gümüş

14:20-14:40 KAHVE MOLASI
14:40-16:00 MEME KANSERİ OTURUMU 2
METASTATİK MEME KANSERİNDE YENİ UFUKLAR
Oturum Başkanları: Metin Özkan, Nazan Günel
14:40-15:00 Metastatik hormon pozitif meme kanserinde en uygun algoritma
Taner Korkmaz
15:00-15:20 Antihormonal tedaviler: Kazançlar, kayıplar ?
Yasemin Kemal
15:20-15:40 Metastatik HER-2 pozitif meme kanserinde değişen pratiğimiz
Yeşim Eralp
15:40-16:00 Üçlü negatif meme kanseri: Seçeneklerimiz artıyor mu ?
Şener Cihan
16:00-17:20 GENOMİK PROFİLLEME YÖNTEMLERİ VE TEDAVİ
Oturum Başkanları: İdris Yücel, Aziz Yazar
16:00-16:20 Yeni nesil dizilemede çoklu gen panellerinim seçilmesi ve limitasyonları
Büge Öz
16:20-16:40 Doku&Likid biyopsi: Kime? Ne zaman?
Yeşim Yıldırım
16:40-17:00 Yeni nesil dizileme pratiğimizin neresinde olmalı?
Ali Arıcan
17:00-17:20 Tartışma

SALON B

08:30-09:30 MULTİDİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİ: BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Moderatör: İbrahim Güllü
Vaka 1 Yasin Burak Aktaş
Panelistler: Oğuz Kuşçu, Uğur Selek, Elif Bulut, Gamze Gököz Doğu
09:30-10:50 NON TÜBÜLER GİS KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Sühelya Serdengeçti, Abdurrahman Işıkdoğan
09:30-09:50 HCC tedavi: Yeni hedefler ve yeni stratejiler
Orhan Önder Eren
09:50-10:10 GEPNET'de sistemik tedaviler: Bugünü ve geleceği
Mükremin Uysal
10:10-10:30 Rezektable pankreas kanserinde adjuvan/neoadjuvan tedavi
Cemil Bilir
10:30-10:50 Nontubuler GİS  malignitelerde stereotaktik radyocerrahi
Banu Atalar
 10:50-11:15 Kahve Molası
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUM

   

Seritinib ile ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Dahası Var
Oturum Başkanı: Türkkan Evrensel
Konuşmacılar: Bülent Orhan, Nalan Akyürek

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
14:40-16:00 GENETİK KANSER HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Uğur Özbek
14:40-15:00 Kalıtsal kanser sendromları: Temel prensipler ve riskli hastalara yaklaşım
Ömer Dizdar
15:00-15:20 Hangi gen bakılmalı, nasıl yorumlanmalı?
Cengiz Yakıcıer
15:20-15:40 LYNCH Sendromu
Umut Kefeli
15:40-16:00 Herediter meme/over kanseri sendromuna yaklaşım
Timuçin Çil
16:00-17:20 SAĞLIK VE MEDYA
HALKIN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİNDE MEDYANIN ROLÜ
Moderatör: Özlem Sönmez
16:00-16:20 Beslenme ve kanser ilişkisi: Şeker kanser yapar mı? Ne doğru, ne yanlış?
Sezer Sağlam 
16:40-17:00 Yükselen değer bilim düşmanlığı: Nedeni, sonuçları ve yapılabilecekler
Okan Kuzhan
Moderatör: Burcu Kaya
17:00-17:20 Halkın bilgilendirilmesi için medya ne yapmalı?
Yuvarlak masa toplantısı - Medya Mensupları ve Sağlık Çalışanları
Ziyneti Kocabıyık

SALON C

08:30-09:30 OLGULARLA SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖR KONSEYİ
Oturum Başkanı: Şeref Kömürcü
Vaka 1 Rukiye Arıkan -Glioblastoma olgusu
Vaka 2 Hale Gökmen -Gliosarkoma olgusu
Vaka 3 Selçuk Göçmen -Yüksek dereceli glial tümör olgusu
Panelistler: Önder Öngörü, Meriç Şengöz, Serdar Kahraman, Coşkun Tecimer
09:30-10:50 HODGKİN LENFOMADA PET-BT KILAVUZLUĞUNDA TEDAVİ
Oturum Başkanları: Semra Paydaş, Necati Alkış
09:30-09:50 Multipl myeloma: yaklaşım ve yenilikler
Evren Özdemir
09:50-10:20 Lenfoma:  sınıflamadaki yenilikler
Ayşegül Üner
10:20-10:40 Lenfoma sınıflamasındaki değişiklikler ışığında yaklaşımlardaki yenilikler
İbrahim Barışta
10:40-10:50 Tartışma
 10:50-11:15 Kahve Molası
11:15- 12:00 UYDU SEMPOZYUM


HR+ HER2- Mmk Tedavisinde “Reampla” ile Güç Katın Yaşamı Uzatın
Oturum Başkanı:
Konuşmacılar: Sinan Yavuz

12:00-13:00  ÖĞLE YEMEĞİ & POSTER DEĞERLENDİRMELERİ
14:40-16:00 BAKANLIK OTURUMU-1
Oturum Başkanı: Fazıl Aydın
14:40-15:00 Kanser Kontrol Programı
Murat Türkyılmaz
15:00-16:00  Soru Cevap
 Fahriye Ünlü, İsmet Dede, Makbule Özkan
16:00-17:20  BAKANLIK OTURUMU-2
 Oturum Başkanı: Ahmet Özet
 Ülkemizde İlaca Erişim
 Banu Bayar
Türkiye'de İlaç Klinik Araştırmaları
 Nihan Burul Bozkurt
 Kanser İlaçları ve SGK Uygulamaları
 Tuncay Alkan

SALON D

08:30-10:00 SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Gülcihan Akkuzu, Kıymet Akgedik 
HS-09/Onkoloji hastaları için bilgilendirme, motivasyon, eğitim ve veri toplama aplikasyonu
Gözde Yalçın 
HS-10/İntrakardiyak sarkomu olan hastanın hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Ayşin Kayış
HS-11/Meme radyoterapisi alan hastalarda akut radyodermit sonuçları
Özlem Topkaya
HS-12/Kanser ağrısının yönetiminde hemşirelik müdahaleleri
Akile Karaaslan Eser
HS-13/Oral kemoterapi alan hastaların tedaviye uyum durumlarının belirlenmesi
Canan Pörücü
 HS-14/Kansere yönelik toplumsal tutumun incelenmesi
Kardelen Dolgunöz
HS-15/Kemoterapi alan kanser hastalarında hıçkırığın görülme durumunun belirlenmesi: Kesitsel bir çalışma
Mevlüde Ergen 
HS-16/Radyoterapi alan meme kanseri kadınlarda nefes egzersizinin yorgunluk ve uyku kalitesi üzerine etkisi
Fatma Gündoğdu
10:00-10:50 HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Oturum Başkanları: Miray Aksu, Avşar Aslan
10:00-10:15 Uluslararası hasta güvenliği hedefleri
Birsen Civil Subaş
10:15- 10:30 Etkili iletişimin sağlanmasında SBAR modeli ve hasta katılımlı devir teslim
Asuman Kuşçu 
10:30-10:50 Tartışma
10:50-  11:15 Kahve Molası
14:40-16:00 PALYATİF BAKIMDA BAŞ EDEMEDİKLERİMİZ
Oturum Başkanları: Besti Üstün, Hülya Çırak
14:40-15:00 Delirium
Pınar Tekinsoy Kartın
15:00-15:20 Zor sorulara yanıt verme
Aysel Avcı
15:20-15:40 Palyatif bakımda etik sorunlar
Yasemin Yalım
15:40-16:00 Tartışma
16:00-17:20 MEME KANSERİ
Oturum Başkanları: Ayla Akkaş Gürsoy, Neşe Dursun Sarıyaz 
16:00-16:20 Meme kanseri farkındalığının oluşmasında ve korunmada hemşirenin rolü
Derya Subaşı Sezgin
16:20-16:40 Özel gruplarda meme kanseri ve hemşirelerin rolü (Gençler, Yaşlılar, Erkekler)
Selda Rızalar
16:40-17:00 Meme kanserli hastalarda hastalığa ve tedaviye uyum süreci
Melike Umsu
17:00-17:20 Meme kanseri hastanın semptom yönetiminde inovatif yaklaşım örneği
Aydanur Aydın
17:20-18:40   ONKOLOJİDE İYİ KLİNİK UYGULAMA ÖRNEKLERİ
  Oturum Başkanları: Figen Arı İnci, Fidevs Doğanay
17:20- 17:40 Mandala uygulaması
Hale Sünbül
17:40-18:00 Hemşirelik uygulama ve araştırma merkezi
Sevcan Atay
18:00-18:20 Kanser hastalarında ağrı yönetimi
Meral Cavlak
18:20-18:40 Vaka yönetici hemşireliği semptom yönetimine nasıl yansıyor?
Çise Aydoğdu
18:40-19:00 KAPANIŞ

SALON E -SÖZEL BİLDİRİ

08:30 -
09:40
Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:Çağlayan Geredeli, Dinçer Aydın
SB-51/Kastrasyona dirençli metastatik prostat kanserinde enzalutamidin etkinliği ve yan etkileri, gerçek yaşam verileri
 Aykut Bahçeci 
SB-52/Metastatik renal hücreli karsinom hastalarında sunitinib tedavisine yanıt için öngörülebilir mi?
 Fatih Gürler
SB-53/Kastrasyon dirençli metastatik prostat kanserinde abirateron tek merkez deneyimi
   Hakan Taban
SB-54/Mesane kanserli hastalarda reaktif trombositozun progresyonsuz sağkalım ve genel sağkalıma etkisi
 Canan Karan
SB-55/Metastatik prostat kanserinde hormonal tedavi altında prostat-spesisfik antijen düşüş hızının prognostik önemi
 Bediz Kurt İnci
SB-56/Nefrektomi yapılan renal hücreli kanser hastalarında evreyi predikte eden parametreler
İrem Öner
SB-57/Evre IV mesane kanserinde atezolizumab tedavisi: gerçek yaşam verileri
 Deniz Tural
SB-58/Adrenokortikal kanser klinik karakteristikleri: Türk onkoloji grup (tog) çalışması
 Hatime Arzu Yaşar 
SB-59/Visceral metastazlı hormon refrakter prostat kanseri hastalarında güncel tedavilerin değerlendirilmesi
  Zeynep Oruç 
10:00-11:20 Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:Bahiddin Yılmaz, Fatma Paksoy
SB-60/Metastatik differansiye tiroid kanserinde hedefe yönelik tedavi sonuçları: Gerçek yaşam verisi-tek merkez deneyimi
   Emre Yekedüz
SB-61/Nöroendokrin karsinomlu bir olguda dopamin desensitizasyonu
 Selin Aktürk Esen 
SB-62/Akıllı telefonlarda kullanılanılan kanser uygulamaları: Sistematik inceleme
 Aydanur Aydın 
SB-63/Otolog kök hücre nakli YAPILMIŞ GERM hücreli tümörlerde yüksek doz kemoterapi sonuçları; Tek merkez verileri
 İsmail Ertürk 
SB-64/Nivolumabın farklı kanserlerde etkinliğinin retrospektif değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
 Canan Karan 
SB-65/Bazal hücreli karsinom olgularımızda vismodegib etkinliği
 Timuçin Çil 
SB-66/Kaposi sakomlu 52 hastanın klinik, demografik özellikleri ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi
 Hatice Yılmaz 
SB-67/İmmun kontrolnokta inhibitörlerinde doz belirsizliği: Düşük dozlarda etkinlik azalıyor mu?
 Fikret Arpacı 
SB-68/İmmün kontrol noktası blokajı ile tedavi edilen hastalarda acil servis başvuru nedenlerinin incelenmesi
 Taha Koray Şahin 
SB-69/Mezotelyoma hücre hatlarında fibulin-1’ in sirna’ larla susturulmasının otofaji, invazyon, apoptoz üzerine etkileri
 M. Fuat Uslu 
SB-70/Epitelyal over kanseri nedeniyle adjuvan kemoterapi alan hastalarda diyabetin periferik nöropati riski üzerine etkisi
   Mustafa Karaca 
SB-71/Türk epitelyal over kanseri hastalarında BRCA1/2 GEN mutasyonu prevalansı ve klinikopatolojik özelliklerle ilişkisi
 Veli Sunar 
SB-72/Over kanserli hastalarda nadir bir metastaz bölgesi olarak iskelet sistemi
 Naziye Ak 
SB-73/İlerlemiş solid organ tümörlerinde kompleks moleküler profilleme kullanımının klinik karara etkisi
 Ömer Fatih Ölmez
SB-31/Ekstraosseöz ewing sarkom'da tedavi yaklaşımı ile genel sağkalım ilişkisi
 Selin Aktürk Esen 
14:40-
15:50
Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları:Neşe Güney,Gürbüz Görümlü
SB-74/Neoadjuvan flot'un tolerabilite ve toksisitesi, tek merkezli gerçek hayat verisi
   Ercan Özden 
SB-75/Mide kanseri hastalarında demografik veriler ve klinik özelliklerin retrospektif değerlendirilmesi
 Ahmet Gülmez 
SB-76/HER2 pozitif metastatik mide kanserinde trastuzumab bazlı tedavi değerlendirmesi
 Nail Paksoy 
SB-77/HER2 pozitif mide kanserinde kan grubu dağılımı ve prognostik önemi
   Esra Aydın 
SB-78/Trastuzumab ve KT'YE dosetaksel eklenmesi HER2+ GÖB VE MİDE kanserinde daha iyi gsk sağlar: tog çalışması, ‘‘TOG-TR-G1’’
   Mustafa Gürbüz
SB-79/HER2+ GÖB ve mide kanserinde pft sonrası uzatılmış trastuzumab daha iyi gsk sağlar: tog çalışması ‘‘TOG-TR-G2''
 Mustafa Gürbüz
SB-80/HER2+ GÖB ve mide kanserinde ikinci basamak trastuzumablı kombinasyon gerçek yaşam verisi: Tog çalışması, ‘‘TOG-TR-G3’’
 Mustafa Gürbüz
SB-81/Mide kanserli olgularda C-ERBB2'NİN immunhistokimyasal seviyelerinin CEA ve CA19-9 düzeyleri ile olan ilişkisi
 Fatih Selçukbiricik
SB-82/Pankreas kanserinde sağkalımı etkileyen faktörler; tümör lokalizasyonunun tedavi sonuçları üzerine etkisi var mıdır?
 Abdullah Sakin 
SB-83/Metastatik pankreas kanserinde tümör lokalizasyonun klinik önemi
 Mehmet Naci Aldemir
15:50-
16:50
Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları::İlhan Hacıbekiroğlu, Asude Aksoy
SB-84/Flot tedavisi alan lokal ileri mide kanseri hastalarında neoadjuvan kür sayısının patolojik yanıta etkisi
   Hamza Uğur Bozbey
SB-85/Hedefe yönelik ilaçlarla tedavi edilen kolorektal kanserlerde sağkalım sonuçları: Tek merkez gerçek yaşam deneyimi
 Mehmet Ali Nahit Şendur
SB-86/Nonmetastatik rektum kanserlerinde primer tümör lokalizasyonu ile serum CEA değeri ilişkisinin değerlendirilmesi
 Fırat Yılmaz
SB-87/Karsinoid dışı epitelyal apendiks tümörlerinin klinikopatolojik özellikleri ve nüks için risk faktörleri
 Öztürk Ateş 
SB-88/Oksaliplatinin neden olduğu kronik periferik nöropatinin öngörücü klinik faktörleri
Nilgün Yıldırım
SB-89/Kolorektal kanser ve immün sistem ilişkisi
 Suna Çokmert 
SB-90/Bilgisayarlı tomografi ile tespit edilen kolon duvar kalınlaşmasında neoplaziyi predikte eden faktörler
 Cengiz Karaçin
SB-91/Erken evre kolon kanserinde sistemik inflamasyon belirteçlerinin prognostik rolü
 Sefa Can Efil